137645 418 توضیح درباره محرومیت جنجالی دختران والیبالیست

جماران نوشت: پدر بازیکن تیم ملی والیبال بانوان گفت: «من پیگیر حواشی که برای دخترم ایجاده شده هستم و مستندات مورد نیاز را هم به فدراسیون ارائه کردم.»

قاسم شیرتری پدر نگین شیرتری بازیکن تیم ملی والیبال ایـــران که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال به دلیل تمارض و و امتناع از بازی یک ســال محروم شده اســت،درباره علت محرومیت دخترش اظهار کرد: ما اعتراض خود را به فدراسیون والیبال کرده و متوجه شدیم رای صادر شده برای نگین یک ســال اســت. بحث درخصوص تمارض بوده و ما مستندات خودمان را ارائه کردیم. انشاءالله تا چند روز آینده هم رأی تجدید نظر اعلام می شود. با توجه به اینکه نتیجه تیم ملی ضعیف بوده به نظر می رسد کادرفنی تلاش کرده که باخت را با این گونه مسائل توجیه کند.

شیرتری ادامه داد: مربی تیم ملی اعلام گفته که نگین تمارض کرده و برای تیم ملی بازی نکرده اســت. او مربی اســت یا پزشک؟ پزشک و ماساژور تیم ملی حاضر هستند و حتی جناب جناب افروزی هم گواهی پزشکی را صادر کرده اند. به نظرم آن چه که عنوان شده تنها یک توجیه اســت.

او در خصوص حواشی به وجود آمده بعد از اعلام رای نیز به جی پلاس گفت: هرکسی با توجه به تصورات خودش از نحوه اعلام فدراسیون برداشت کرد. پاسخگوی این موضوع باید خود فدراسیون باشد که چرا اینگونه رای را اعلام کرد؟! نوشته های سایت فدراسیون ذهنیت های بدی را از دلیل محرومیت ها ایجاد کرده و فدراسیون باید در این باره پاسخگو باشد. من به فدراسیون هم گفتم که بازیکنی که تمارض کرده باید جرمش ثابت شود و بعد جریمه شود.

قاسم شیرتری که خودش مربی والیبال اســت، افزود: من پی گیر حواشی که برای دخترم ایجاد شده هستم. اما این قضیه باید ثابت شود که اتهامی که به دخترم زده شده برچه اساس اســت. من مستندات را ارائه کردم و منتظر تجدید نظر هستیم.

پیش از این فدراسیون والیبال ایـــران نگین شیرتری بازیکن تیم ملی والیبال امیدهای ایـــران را به دلیل تمارض به بیماری و بازی نکردن در تیم ملی به یک ســال محرومیت جریمه کرده بود.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته توضیح درباره محرومیت جنجالی دختران والیبالیست اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

شبکه های اجتمای نه عامل افسردگی هستند نه درمان آن. بلکه فقط می توانند آن را تشدید کنند.

ســال هاســت با مقاله هایی روبه رو هستیم که انگشت اتهام را به سوی شبکه های اجتماعی می گیرند و معتقدند که عامل اصلی افسردگی در بین جوانان و نوجوانان اســت. 
برای مثال مجله تلگراف اعلام کرد که ” کودکانی که بیش از سه ساعت را در روز در شبکه های اجتماعی مثلومی گذارنند دو برابر در معرض بیماری های روحی قرار می گیرند.”
اما در ســال ۲۰۱۷ مرکز نقد و بررسی نوجوانان مقاله ای منتشر کرد که همه ی فرضیه های قبلی را رد می کرد. در این مقاله از حدود ۱۲۶۵۶ نوجوان حدود هجده ســاله نظرسنجی شد. 
این تحقیق بیان کرد که هیچ مدرکی دال بر مقصر بودن اینترنت برای افزایش افسردگی وجود ندارد و اســتفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی خیلی کم با هم مرتبط هستند. 

Teen Computer Game 1497879464 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

بلی، رابطه ضعیف و البته چشم گیری بین میزان اســتفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی وجود دارد. اما هیچ مدرکی دال بر مقصر بودن اینترنت نیست. 
در کتاب علوم بد، بن گلداکر توضیح می دهد که هر کسی که چیزی را با قطعیت بیان می کند ( درمورد علم پزشکی) اشتباه می کند چرا که مدرک برای علت و معلول بودن چیزی در این زمینه همیشه ضعیف و ضمنی اســت. 
این موضوع درمورد افسردگی و شبکه های اجتماعی نیز صدق می کند. البته باید بدانید که تنها دلیل این که شبکه های اجتماعی مقصر هستند این اســت که نوجوانان افسرده بیشتر از آن ها اســتفاده می کنند. 

Addicted to internet 1497879527 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

افسردگی باعث گرایش به اســتفاده از شبکه های اجتماعی می شود 

تحقیقات اخیر نشان داده اســت که نوجوانانی که از نظر روانی شکننده اند بیشتر برای پشتیبانی اجتماعی به اینترنت روی می آورند. 
برای خیلی ها اینترنت مکانی اســت که در آن خطراتی که در رابطه با برقراری ارتباط با دیگران وجود دارد کمتر می باشد. ما با اینترنت می توانیم احساساتی را مخفی کنیم که در حالت عادی نمی توانیم. بسیاری از افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند رابطه های اینترنتی را ترجیح می دهند. این کار بسیار ساده تر از برخوردهای خجالت آور با افراد دیگر در دنیای بیرون اســت. 
افسردگی معمولاٌ با رخوت و بی علاقگی به روابط اجتماعی همراه اســت. در موارد این چنینی طبق تحقیقی در ســال ۲۰۰۵، برقراری روابط اجتماعی به صورت آنلاین می تواند راه فراری از روابط رو در رو باشد. 
اگر این مسئاله صحیح باشد، جای تعجب نیست که تحقیقات نوجوانان افسرده بسیار زیادی را به صورت آنلاین پیدا می کند. در اصل شبکه های اجتماعی مکان امن آن هاســت نه عامل افسردگی آن ها. جایی که در آن می توانند درخواســت کمک کنند بدون این که مجبور باشند این کار را رو در رو انجام دهند. 

علائم دیگر افسردگی 

یک دلیل دیگر که باعث شد این افسانه به وجود بیاید که شبکه های اجتماعی باعث افسردگی می شوند علائم تشخیص افسردگی اســت. 
چند ســال اخیر خیلی بیشتر از قبل به آگاهی درمورد دردسرات روحی توجه شده اســت که خیلی خوب اســت. اما افزایش آگاهی باعث شده که افراد بیشتری نگران این موضوع شوند و بیشتر به دکتر مراجعه کنند. 

Facebook Notifications 1497879601 چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما:

این افزایش آگاهی و درمان درمورد افسردگی با افزایش جمعیت در شبکه های اجتماعی در ده ســال اخیر همزمان بوده اســت. به همین دلیل افراد افسرده ای که از بیماری خود مطلع هستند و یا تحت درمان هستند بیشتر در شبکه های اجتماعی دیده می شوند.

هیچ اثباتی وجود ندارد که شبکه های اجتماعی باعث افزایش افسردگی در جامعه می شود. 

البته شبکه های اجتماعی هم راه درمان نیستند

البته این موضوع مســاله اعتیاد به شبکه های اجتماعی و دنیای اینترنت را تأیید نمی کند و نمی گوید که شبکه های اجتماعی باید راهی برای درمان نوجوانان افسرده باشد. هدف از ساخت شبکه های اجتماعی به هیچ وجه این نیست. 
شبکه های اجتماعی نباید تسکین برای نوجوانان افسرده باشد. اعتماد به نفس پایینی که با افسردگی ایجاد می شود چیزی نیست که با روابط مجازی درمان شود. 
این کار نیاز به افراد واقعی دارد که بنشینند، صحبت کنند و یکدیگر را پشتیبانی کنند. 
حدود چهل نسبت از افراد افسرده می توانند احساساتی را که نمی توانند بروز دهند به صورت آنلاین بیان کنند. این کار می تواند کمی حس خوبی به افراد دهد، به همین دلیل افراد افسرده به اســتفاده از شبکه های اجتماعی روی می آورند. 
اما حدود هشتاد نسبت کمک هایی که به این صورت خواســته می شوند بی پاسخ می مانند. شبکه های اجتماعی می توانند باعث ایجاد احساسات بد شوند. برای مثال حسادت . حتی می توانند افسردگی را تشدید کنند. 
شبکه های اجتماعی مکانی هستند که نوجوانان افسرده برای دریافت کمک به آن ها روی می آورند اما نه دلیل این دردسر هستند و نه درمان آن، بلکه ممکن اســت که تنها آن را تشدید کنند. 
حل کردن دردسر
اگر کودک شما زمان زیادی را در شبکه های اجتماعی می گذارند و علائم افسردگی دارد باید آن را جدی بگیرید. 
علائم افسردگی موارد زیر هستند: 
•    عدم نشان دادن علاقه به چیزهایی که قبلاٌ جذاب بوده اند. 
•    کج خلقی مداوم
•    احساس بی ارزش بودن
•    تغییرات چشمگیر در وزن و عادات غذایی
•    اهمیت ندادن به آینده
•    اجتناب از دوستان و خانواده
•    بی انرژی بودن

به جای این که شبکه های اجتماعی را مقصر بدانید از روابط در دنیای واقعی بهره ببرید. با فرزندتان حرف بزنید، سعی کنید آن ها را به انجام کارهای جذاب تشویق کرده و حالشان را بهتر کنید. 
درمورد تکنولوژی، سعی کنید که زیاد پای صفحه نمایش نباشید و از اینترنت اســتفاده مفیدتر کنید. اما این که انگشت اشاره را به سوی شبکه های اجتماعی بگیریم هم کار درستی نیست. 

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چرا شبکه های اجتماعی و افسردگی به صورت مستقیم به هم مرتبط نیستند؟ توما: اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

قیمت مسکن و نرخ بازدهی ساخت‌و‌ساز در ۲۲ منطقه تهران، از «۲۳ متغیر» به‌عنوان «بازیگردانان اصلی» بازار ملک – از بین سایر متغیرهای درونی و بیرونی – تاثیر می‌پذیرد؛ به‌گونه‌ای‌که شرایط کمی متغیرها در مناطق مختلف، «نوسانات متفاوت» را برای شاخص‌های ملکی هر منطقه رقم می‌زند. یک مطالعه در این باره،‌ ضمن تقسیم‌بندی پایتخت به سه دسته مناطق حداقلی، متوسط و لوکس، «کروکی رونق مسکن» را در قالب مناطق دارای اولویت سرمایه‌گذاری، به سازنده‌ها معرفی کرده اســت. زمان تشکیل رکود – رونق و نحوه رشد قیمت مسکن برآورد شده اســت.

به نقل دنیای اقتصاد، یک معما در بازار املاک شهر تهران که تاکنون مورد سوال هم سرمایه‌گذاران ساختمانی و هم متقاضیان مسکن قرار داشته و اکنون نیز مطرح اســت، در جریان تحقیق برای «چگونگی دستیابی به رونق متفاوت از دوره انحرافی گذشته»، پاسخ داده شد. به نقل «دنیای اقتصاد»، مطالعات یک تیم دانشگاهی درباره «راز نوسانات قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» که با هدف معرفی «نقشه راه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پرفایده برای فعالان ساختمانی» انجام شده اســت، نشان می‌دهد علت «نوسان متفاوت قیمت مسکن» و «اختلاف نرخ بازدهی ساخت و ساز» در مناطق مختلف پایتخت، به «شکل» اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این دو شاخص در هر منطقه از شهر برمی‌گردد.

تاکنون تحقیقات متنوعی درباره مولفه‌های موثر بر قیمت مسکن از سوی گروه‌های مختلف دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی انجام شده اما آنچه مطالعه اخیر را از نگاه عوامل آن، «متفاوت» و «بدیع» کرده،‌ رصد بازار مسکن تهران به‌صورت «منطقه به منطقه» به جای «بررسی کلی شهر» اســت که سبب شده از معمای «دامنه قابل توجه نرخ رشد قیمت مسکن در ۲۲ منطقه و همچنین تفاوت آثار رکود-رونق در مناطق مختلف» رمزگشایی شود.

نتایج این مطالعه حاکی اســت: از بین انواع متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن در تهران، «۲۳ متغیر» به‌عنوان «گروه اصلی بازیگردان بازار ملک»، بیشترین تاثیر را بر شاخص‌های بازار مسکن وارد می‌کند. متغیرهای منتخب از بین انواع مولفه‌های درونی همچون «قیمت زمین، تغییرات اجاره بها و…» و همچنین ۱۰ متغیر بیرونی از جمله «قیمت ارز، نرخ تورم، دستمزد، پس‌انداز خانوار، نرخ رشد جمعیت،‌ درآمد سرانه،‌ حجم نقدینگی، حجم سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازدهی بازارهای رقیب» گزینش شده به‌طوری که شاخص انتخاب ۲۳ متغیر، «بیشترین اثرگذاری نسبی» بوده اســت.

یافته‌های این مطالعه که توسط حسین فضلی‌زاده، مهدی روانشادنیا و حامد کاشانی انجام شده و جزئیات کامل آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده اســت، مشخص می‌کند: دستیابی سرمایه‌گذاران ساختمانی و خریداران مسکن به اطلاعات مربوط به «نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن هر منطقه تهران از ۲۳متغیر» می‌تواند تکلیف «سه ناشناخته بازار ملک» را طریقهن سازد.

فعالان بازار ملک با شناسایی عملکرد بازیگردانان قیمت مسکن در مناطق مختلف، می‌توانند برآوردی قابل اتکا از آینده «تغییرات قیمت مسکن، بازدهی ساخت و ساز و زمان شکل‌گیری دوره‌های رکود و رونق» به‌عنوان سه ناشناخته بازار پیدا کنند و با تشخیص و سنجش «زمان درست ورود به بازار، ماندن در بازار یا خروج از بازار»، ریسک فعالیت در این بازار را برای خود به کمترین حد ممکن کاهش دهند.

نتایج به‌دست آمده درباره نحوه اثرگذاری «۲۳متغیر» که از روی داده‌های آماری مربوط به بازار مسکن و شاخص‌های اقتصادی ســال‌های ۷۰ تا ۹۳ بررسی شده اســت، نشان می‌دهد: مناطق مختلف تهران بر حسب شکل کار بازیگردانان بازار ملک، به سه دسته «مناطق حداقلی»، «مناطق متوسط» و «مناطق لوکس» قابل طبقه‌بندی اســت به‌طوری که «سرعت اثرگذاری و شدت اثرگذاری» هر یک از ۲۳ متغیر در مناطق یک دسته با دسته دیگر متفاوت اســت و در عین حال، این تفاوت در بین مناطق داخل یک دسته نیز معنادار می‌تواند باشد.

«مناطق حداقلی» دربرگیرنده محله‌هایی با آپارتمان‌های ارزان‌تر و خانوارهای با توان مالی کمتر از سایر مناطق شهر می‌شود و شامل مناطق ۱۰ و ۱۵ تا ۱۹ اســت. در این مناطق، متوسط هزینه ساخت مسکن مترمربعی ۷۰۰هزار تومان و میانگین مساحت واحدها ۵۰ تا ۷۰ مترمربع اســت.

در «مناطق متوسط» که ۱۰ منطقه شهر را شامل می‌شود متوسط هزینه ساخت متری حدود یک میلیون تومان و متوسط مساحت آپارتمان‌ها نیز ۷۵ تا ۱۰۰ مترمربع برآورد می‌شود که عمدتا محل سکونت دهک‌های میانی اســت.

در «مناطق لوکس» که ۶ منطقه از جمله مناطق یک تا سه را شامل می‌شود، ویژگی بازار مسکن بر «واحدهای بزرگ متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع و هزینه ساخت متری تا ۵/ ۱ میلیون تومان» خلاصه می‌شود.

یافته‌های مطالعه صورت گرفـــــته درباره تفاوت بازار مسکن در مناطق مختلف تهران حاکی اســت به دلیل ناهمگن بودن بازار ملک در پایتخت ناشی از اثرگذاری متفاوت ۲۳ متغیر بر بازار، هزینه ساخت و ساز، قیمت مسکن و همچنین سرمایه اولیه مورد نیاز برای ساخت و ساز در هر منطقه با منطقه دیگر که حتی می‌تواند مجاور آن باشد، تفاوت اساسی دارد.

حیاتی‌ترین هدف در این تحقیق، ارائه کروکی «رونق پایدار ساختمانی» به سرمایه‌گذاران ساختمانی برای جلوگیری از تکرار «رونق انحرافی ســال‌های ۹۰ تا ۹۲» اســت. در دوره قبلی رونق،‌ به دلیل ناشناخته بودن سه پارامتر در بازار ملک، مسیر غلط سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منجر به رشد شدید عرضه غیرمصرفی و فاقد تقاضای موثر در بازار مسکن شد و تبعات آن در رکود ســال‌های ۹۳ تا ۹۵ به شکل افزایش خانه‌های خالی و لوکس در مناطق شمالی شهر شد.

در مقطع فعلی سرمایه‌گذاران ساختمانی با اطلاع از «سرعت اثرگذاری» و «شدت اثرگذاری» هر یک از ۲۳ متغیر بازیگردان قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت، می‌توانند از طریق تشخیص پتانسیل و ظرفیت بازار برای عرضه یا نبود اســتعداد کافی در منطقه برای عرضه، مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز را در شهر برای خود انتخاب کنند.

۲۳ متغیر موثر بر قیمت مسکن، در سه دسته «متغیرهای مرتبط با بازار مسکن، متغیرهای موثر بر سمت تقاضا و متغیرهای موثر بر سمت عرضه»،‌ تقسیم‌بندی شده اســت.

کروکی طراحی شده از روی این ۲۳ متغیر برای «رونق ساختمانی در تهران» نه تنها برای سازنده‌ها که برای سیاســت‌گذار بخش مسکن نیز قابل اســتفاده اســت. سیاســت‌گذار با بررسی چگونگی رفـــــتار متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن مناطق مختلف تهران، می‌تواند «نیاز مناطق مختلف شهر به محرک‌های سمت تقاضا و عرضه» را با اعمال انعطاف منطقه‌ای در ابزارها و سیاســت‌های مالی، تامین کند و از بروز شوک در زمان رونق یا طولانی‌شدن دوره رکود، جلوگیری کند.

تیم تحقیق در این مطالعه در نتایج خود تاکید کرده اســت: شناسایی رفـــــتار منطقه‌ای ۲۳ متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شهر تهران، از سه زاویه قابل اهمیت اســت. بازار مسکن در همه دوره‌های گذشته به‌خصوص از ابتدای دهه ۷۰ تا حالا که ۴ سیکل کامل رکود-رونق را پشت‌سر گذاشته، یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران بوده و در حوزه مصرفی نیز با ارزش‌ترین دارایی خانوارها و در عین حال گران‌ترین خرید طول عمر افراد محسوب می‌شود. این بازار از منظر اثرگذاری بخش مسکن به‌عنوان بخش پیشرو در رشد اقتصادی نیز قابل اهمیت اســت. زاویه سوم نیز که به نوعی در تعیین جهت دو زاویه اول موثر اســت،‌ به وضعیت حساس بازار مسکن کنونی و ضرورت مرزبندی بین شکل رونق قبلی و شکل رونق مورد انتظار در ســال جاری، مربوط می‌شود. در این دوره،‌ عرضه در بازار مسکن تهران باید به شکلی اتفاق بیفتد که از یکسو نیاز مصرفی انباشته و بالقوه، جامعه هدف سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و از سوی دیگر احتمال ورود عرضه‌های جدید به بازار خانه‌های خالی،‌ به صفر میل کند.

نتایج مطالعه در این بخش از تحقیق نشان می‌دهد: در شرایط فعلی، وضعیت و رفـــــتار «۲۳ متغیر» اثرگذار بر بازار ملک به گونه‌ای اســت که محله‌های واقع در «مناطق حداقلی» و «مناطق متوسط» شهر تهران می‌تواند در اولویت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی توسط سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. در این ۱۶ منطقه، افت نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر از سایر مناطق در دوره رکود اســت، ضمن آنکه با توجه تمرکز تقاضای مصرفی و سطح قیمت آپارتمان‌ها در این مناطق نسبت به ۶ منطقه لوکس و همچنین با لحاظ جهت‌گیری تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت برای ساخت و خرید در تهران به سمت مناطق حداقلی و متوسط، مشخص می‌شود: سرعت و توانایی بازگشت به رونق مسکن در این ۱۶ منطقه بیش از مناطق یک،‌ ۲، ۳،‌ ۵،‌ ۶ و ۲۲ اســت.

نحوه اثرگذاری «۲۳ متغیر» بر قیمت مسکن و نرخ بازدهی ساختمانی در «منطقه یک» شهر تهران به‌عنوان نماینده «مناطق لوکس» پایتخت نشان می‌دهد از بین بازیگردانان اصلی بازار ملک، ۴ متغیر «قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، تسهیلات مسکن و نرخ تورم»، زودتر از ۱۹ متغیر منتخب دیگر، بر قیمت‌ مسکن تاثیر می‌گذارد. اثر این متغیرها حداکثر یک فصل پس از تغییر در کمیت، بر قیمت مسکن، قابل ردیابی می‌شود. سایر متغیرها،‌ با تاخیر زمانی ۲ تا ۱۰ فصلی، بر قیمت مسکن اثرگذار می‌شوند. به بیان دیگر سرعت اثرگذاری ۱۹ متغیر دیگر، کمتر از ۴ متغیر دارای اثرگذاری آنی اســت.

در منطقه یک تهران، همچنین «شدت اثرگذاری» ۵ متغیر «تورم، تسهیلات مسکن، حجم نقدینگی، بازدهی بازار سکه و متوسط اجاره‌بها» بیش از ۱۸ متغیر دیگر در گروه ۲۳ متغیر منتخب اســت. شدت اثرگذاری به معنای وابستگی بیشتر رکود و رونق مسکن به این متغیرها اســت. به این ترتیب، از بین ۲۳ متغیر با بیشترین اثرگذاری به لحاظ «سرعت و شدت» اثر بر قیمت مسکن، متغیرهای نرخ تورم و تسهیلات مسکن (عمدتا وام خرید)،‌ دو بازیگردان کلیدی بازار مسکن معرفی می‌شوند.

محققان این مطالعه تاکید می‌کنند: ۲۳ متغیر منتخب می‌تواند در بازار مسکن سایر شهرها نیز مورد سنجش قرار بگیرد.
323508 116 کروکی رونق در بازار مسکن

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته کروکی رونق در بازار مسکن اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۳۰ام خرداد ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

گروه بین الملل: نسل سوم بی ام و X3 این بار در حال تست در اروپا دیده شده است.

به گزارش خبرخودرو، مدل نسل سوم این خودرو که با کد G01 شناخته می شود از پلتفرمی جدید، تغییرات ظاهری اندک و مجموعه ای از به روز رسانی های تکنولوژیکی بهره می برد.

بی ام و X3 جدید طراحی سنتی خود را حفظ کرده و تغییراتی همچون جلوپنجره اصلاح شده، LEDهای دید در روز در چراغ های جلو و خط سقف بازطراحی شده دارد. حتی سپرهای جلو و عقب این خودرو نیز اصلاح شده اند و در صندوق عقب ان منحنی تر از قبل شده است. X3 جدید بر أساس پلتفرم CLAR ساخته شده که در مدل های سری ۵ و سری ۷ جدید نیز به کار می رود. زیر کاپوت این خودرو طیفی از موتورهای بنزینی و دیزلی تعبیه خواهد شد.

بی ام و نسخه ای عملکرد بالا از این کراس اوور به نام X3 M را نیز معرفی خواهد کرد. این مدل از موتور ۳٫۰ لیتری تواین توربو بهره خواهد برد که در مدل های M3 و M4 نیز موجود است و تیون خواهد شد تا قدرت ۴۵۰ اسب بخار تولید کند.

می توان انتظار داشت بی ام و X3 مدل ۲۰۱۸ أواخر سال جای یا اوایل سال ۲۰۱۸ روانه بازار شود. این خودرو با مدل هایی همچون آئودی Q5، مرسدس بنز GLC، لند روور دیسکاوری اسپرت و ولوو XC60 رقابت می کند.

 

 

شرکت مهندسی خودروی هنسی، توسط جان هنسی در ســال ۱۹۹۱ در شهر ســالی تگزاس بنیان نهاده شد و در ســال ۱۹۹۶ با ارتقاء دوج وایپر، به شهرت رسید. تا ســال ۲۰۰۷ حیاتی‌ترین محصول هنسی، دوج وایپر ونوم توئین‌توربو با پیشرانه‌ی ۱۰ سیلندر ۸.۵ لیتر بود که در حدود ۱۰۰۰ اسب بخار قدرت داشت و از این نظر، قابل مقایسه با بوگاتی ویرون بود. این خودرو، در تست زمان‌گیری برای رسیدن به سرعت ۳۲۰ کیلومتر در ساعت از حالت سکون، با ثبت زمان ۲۰.۳ ثانیه در ســال ۲۰۰۷، سریع‌تر از ویرون عمل کرد.

در ســال ۲۰۱۰ اولین مدل هنسی ونوم GT با پیشرانه هشت سیلندر ۷ لیتری مجهز به توربوی دوگانه و ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت، آماده فطریقه شد که بعدها به قدرت ۱۴۵۱ اسب بخار ارتقاء یافت. این خودرو با گیربکس ۶ سرعته و دیفرانسیل عقب عرضه شد که با ترمزهای اختصاصی از آلیاژ کربن و سرامیک برمبو همراه بود. قدرت خیره‌کننده ونوم GT برای وزن ۱۲۴۵ کیلوگرمی آن، منجر به رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت در ۲.۷ ثانیه شد. هرچند رکورد گینس در ثبت نهایت سرعت، همچنان در اختیار بوگاتی ویرون اســت؛ اما هنسی با ثبت زمان ۱۳.۶۱ ثانیه برای رسیدن به سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت از حالت سکون، در کتاب رکوردهای گینس حضور دارد.

 هنسی ونوم F5 1 هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشیدمحصول جدید هنسی، ونوم F5 نام دارد و کسب برتری در مقابل بوگاتی شیرون، حیاتی‌ترین هدف آن اســت. اســتفاده از پیشرانه‌ی ۸ سیلندر توئین‌توربو در مدل ونوم F5 قطعی خواهد بود؛ ضمن اینکه بیش از ۱۵۰۰ اسب بخار قدرت خواهد داشت. مسلما این محصول مثل ونوم GT، بسیار سریع و خبرساز خواهد بود؛ اما هنسی در تلاش اســت تا سازنده‌ی سریع‌ترین خودروی دنیا باشد. ثبت نهایت سرعتی بیش از ۴۱۵ کیلومتر بر ساعت برای ونوم F5، محتمل خواهد بود؛ اما صحبت از سرعت‌های افسانه‌ای نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت هم شنیده می‌شود.

جان هنسی، مالک و مدیر عامل شرکت هنسی؛ روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفت:

فکر می‌کنم رسیدن به سرعت ۴۶۰ کیلومتر بر ساعت، برای محصول ما امکان‌پذیر باشد.

چنین ادعایی از یک شرکت خودروسازی نسبتا کوچک، عجیب و البته قابل تأمل اســت؛ چراکه ســال‌ها پیش، ثبت سرعت ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت برای مدل قبلی هنسی (ونوم GT) هم با تردیدهایی همراه بود، اما به واقعیت تبدیل شد. این احتمال وجود دارد که رؤیای ساخت یک خودروی جاده‌ای با توانایی رسیدن به سرعت ۳۰۰ مایل بر ساعت (معادل ۴۸۰ کیلومتر بر ساعت) از طریق خودروی هنسی ونوم F5 به حقیقت بپیوندد.

 هنسی ونوم F5 3 هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشید هنسی ونوم F5 4 هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشیدعــکــس هـا غیر رسمی متعددی از محصول جدید هنسی منتشر شده اســت. ابرخودروی قبلی این شرکت با کمی بهینه‌سازی، بر اساس پلتفرم لوتوس اگزیج ساخته شده بود؛ اما ونوم F5 با شاسی، بدنه و کیت آیرودینامیک اختصاصی از فیبر کربن طراحی شده اســت تا جذابیت و عملکرد فنی بالایی داشته باشد. کاهش وزن در کنار بهره‌مندی از پیشرانه‌ی بسیار قدرتمند، اولویت اصلی هنسی در این پروژه اســت و با این هدف، از جعبه‌دنده‌ی معمولی تک کلاچ به‌جای نمونه‌ی دوکلاچه، در ونوم F5 اســتفاده خواهد شد.

این خودرو مثل دیگر ابرخودروهای امروزی، به‌صورت موتور عقب در وسط، ارائه می‌شود و احتمالا بیش از ۵۰۰ کیلوگرم سبک‌تر از بوگاتی شیرون خواهد بود. از این آمار می‌توان نتیجه گرفـــــت که ونوم F5 نسبت آرمانی یک به یک در قدرت به وزن فراهم کند؛ چراکه وزن خالص ۱۵۰۰ کیلوگرم و پیشرانه‌ای به قدرت ۱۵۰۰ اسب بخار به همراه خواهد داشت. 

 هنسی ونوم F5 5 هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشیددو عــکس با زمینه‌ی سیاه‌رنگ، به‌تازگی توسط هنسی منتشر شده اســت که به خطوط اصلی در طراحی ونوم F5 اشاره می‌کند. یک مجرای عریض روی کاپوت جلو دیده می‌شود که هدایت‌کننده‌ی هوا به سمت شیشه و سقف خواهد بود. اسپویلر عقب در این خودرو، مانند آنچه در بوگاتی شیرون و فورد GT دیده‌ایم، قابلیت تغییر زاویه خواهد داشت تا در سرعت‌های پایین، مخفی شود و به هنگام ترمز‌گیری، تأمین‌کننده‌ی نیروی مخالف و کمک‌کننده به کاهش سرعت باشد. عملکرد این بخش در سرعت‌های بالای ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت، به جهت تأمین نیروی عمود بر سطح، حیاتی خواهد بود. عــکسی از فضای داخلی و کابین ونوم F5 در دسترس نیست؛ اما می‌توان اطمینان داشت که جادارتر از ونوم GT باشد و تا حد زیادی از یک طراحی لوکس و آرامش‌بخش بهره‌مند شود.

 هنسی ونوم F5 6 هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشیدبیشترین سرعتی که تاکنون توسط محصولی از هنسی ثبت شده، ۲۷۰.۴۹ مایل بر ساعت، تقریبا معادل ۴۳۳ کیلومتر بر ساعت اســت. این رویداد تاریخی، با ونوم GT در فرودگاه اختصاصی مرکز فضایی کندی متعلق به ناسا، در یک مسیر مستقیم ثبت شده و بیشتر از رکورد بوگاتی ویرون سوپراسپرت با سرعت ۲۶۹.۸۶ مایل بر ساعت (تقریبا معادل ۴۳۲ کیلومتر بر ساعت) اســت. از آنجا که ونوم GT نتوانست در مسیر رفـــــت و برگشت، نهایت سرعت خود را تکرار کند؛ در کتاب رکوردهای گینس، پشت سر ویرون سوپر اسپرت قرار گرفـــــت.

تولید ونوم  F5 صرفا به دلیل توانایی ثبت سرعت‌های بالاتر از ۴۰۰ کیلومتر بر ساعت و پیشرانه‌ای به قدرت ۵۰۰ اسب بخار، دارای اهمیت نیست؛ بلکه نشانه‌ی ظهور یک تولیدکننده‌ی جدید ابرخودرو در صنعت حمل و نقل جهان اســت. طراحی، تولید و بهینه‌سازی این محصول تماما با تکیه بر مهندسان هنسی در تگزاس خواهد بود و جای خالی یک شرکت آمریکایی در میان برندهای سازنده‌ی هایپرکار را پر خواهد کرد.

شبیه به آنچه در پویش تبلیغاتی دوج چلنجر دیمون دیده بودیم، شرکت هنسی هم پیش از رونمایی رسمی از ابرخودروی ونوم F5، چند تیزر جذاب با هدف معرفی این محصول، در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت خود منتشر خواهد کرد. اولین قسمت از این سری فیلم‌های کوتاه، امروز در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفـــــته و در ادامه‌ی مطلب، قابل مشاهده اســت.

منبع : TopGear

1497977848 728 dfdsfdsf هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشید

< src="http://.sahandar.com/faradars/show.php?ref=itradar.ir&w=600&h=500&id=1&template=related&title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1+%D9%88%D8%A8" scrolling="no" style="background: #FFF url(//.sahandar.com/faradars/images/loading.gif) no-repeat center; width: 600px; height: 500px; max-width: 100%;" frameborder="0">

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته هنسی ونوم F5 ، رقیب خود بوگاتی شیرون را به چالش کشید اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

711703 187 آغاز ساخت فنس در مرز پاکستان با افغانستان

ارتش پاکستان از آغاز ساخت فنس در مرز مشترک با افغانستان خبر داد.

به نقل ایلنا، ارتش پاکستان امروز-سه‌شنبه- با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فاز اول ساخت فنس در مرز مشترک با افغانستان بزودی آغاز می‌شود.

ارتش پاکستان افزود اولین فاز طرح ساخت فنس در مرز افغانستان، از مناطق «باجور»، «مومند» و «خیبر» آغاز می‌شود.

پاکستان قرار اســت در کنار احداث فنس در مرز مشترک با افغانستان، دژ‌ها و پست‌های مرزی جدید با امکانات امنیتی پیشرفـــــته در مرز با این کشور احداث کند.

پاکستان و افغانستان نزدیک به دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر مرز مشترک با یکدیگر دارند. البته افغانستان به صورت رسمی مرز‌بندی کنونی که توسط بریتانیا در ســال ۱۸۹۶ انجام شده اســت را قبول ندارد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته آغاز ساخت فنس در مرز پاکستان با افغانستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

melon مواد معدنی و ویتامین های موجود در خربزه

خربزه یک میوه تابستانی خوشمزه و دارای گوشت شیرین و آبدار سبز کم رنگ اســت که در داخل یک پوست سخت قرار دارد. خربزه مواد مغذی زیادی دارد و غنی از ویتامین های مختلف و مواد معدنی اســت. هر نصف فنجان از این میوه ۶۰ کالری دارد. این میوه مفید بسیار مغذی اســت و بهتر اســت آن را به منوی غذایی خود بیفزایید.

مبانی تغذیه

قسمت اعظمی از ۶۰ کالری خربزه از ۱۴ گرم قند طبیعی دریافت می شود. این قند انرژی مورد نیاز برای سلول را فراهم می کند. یک وعده خربزه عسلک حاوی ¼ گرم فیبر مفید اســت. خربزه دارای پروتئین و چربی کمی اســت و یک وعده از آن کمتر از یک گرم پروتئین و چربی فراهم می کند.

پتاسیم

کمبود پتاسیم باعث ضربان قلب نامنظم یا پمپاژ نامناسب خون در بدن می شود. بسیاری از میوه ها غنی از پتاسیم هستند. یک فنجان خربزه حدود ۸ نسبت از پتاسیم مورد نیاز را در روز فراهم می کند. نسبت آب به پتاسیم در خربزه از افزایش فشار خون جلوگیری می کند. خربزه را به صبحانه یا ناهار خود بیفزایید یا مخلوط آن را با طالبی و هندوانه مصرف کنید.

ویتامین ث

پوست ســالم و کلاژن به مصرف کافی ویتامین ث وابسته اســت. عسلک منبع خوبی از ویتامین ث اســت. یک فنجان خربزه حدود نیمی از نیازهای روزانه ویتامین ث بدن را تامین می کند. ویتامین ث نیز سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از بیماری و عفونت جلوگیری می کند. ویتامین ث بافت هایی مانند رگ های خونی و اســتخوان ها را تقویت کرده و عملکرد مغز را بهبود می دهد.

مس

مس برای سلامت پوست ضروری اســت زیرا به بازسازی سلول های پوست کمک می کند. خربزه منبع خوبی از این ماده معدنی کمیاب اســت. توانایی بدن برای ترمیم عضلات و بافت ها به مصرف مقادیر کافی مس متکی اســت. بنابراین افزودن خربزه به رژیم غذایی مواد معدنی مورد نیاز و حیاتی بدن را افزایش می دهد.

ویتامین ب

علاوه بر تامین پتاسیم، ویتامین ث و مس، خربزه منبع خوبی از ویتامین های مختلف ب، از جمله تیامین و نیاسین نیز می باشد. ویتامین های گروه ب به بدن کمک می کد از سمومی که می تواند باعث بیماری شود،خلاص شوند. ویتامین ب خطر ابتلا به بیماری های قلبی و آلزایمر را کاهش می دهد.

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته مواد معدنی و ویتامین های موجود در خربزه اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

سفر‌کردن همیشه لذت‌بخش بوده اســت اما اگر برای تجربه‌ی یک سفر بی‌نظیر مجبور باشیم ساعت‌ها در هواپیما بنشینیم، دلزدگی‌هایی برایمان خواهد داشت. در این مقاله با کجارو همراه باشید تا با رعایت نکاتی ساده، خستگی‌ها و دردسرات پروازهای طولانی را تحمل کنیم.

مقاله‌های مرتبط:

اگر شما هم جز آن دسته از آدم‌هایی باشید که مداوم با هواپیما سفر می‌کنند مطمئنا یک روز از پروازهای طولانی و کسل‌کننده خسته شده‌اید. ۲۵ ساعت نشستن روی صندلی هواپیما نمی‌تواند هیجان‌انگیز باشد. سفر به کشورهای مختلف و تجربه‌ی فرهنگ‌های متفاوت می‌تواند هم شیرین و هم اضطراب‌آور باشد حال اگر پرواز تا مقصد ساعت‌ها طول بکشد می‌تواند انرژی زیادی را از ما بگیرد و دردسرات بسیاری برای ما ایجاد‌ کند. شاید نتوانیم شرایط سخت پرواز را تغییر دهیم اما می‌توانیم با رعایت نکاتی ساده و در‌‌دسترس تلاش کنیم تا سفری آسان و لذت‌بخش داشته باشیم.

با پیروی از نکات و دستورات ساده بر دردسرات پروازهای طولانی غلبه کنید، از زمان خود به خوبی اســتفاده کنید و آن را هدر ندهید.

62ba832f 3fe8 4a7b b286 0e2545fa3c18 چگونه با دردسرات پروازهای طولانی مقابله کنیم؟

همیشه برنامه‌ریزی‌های بزرگ برای سفر انجام می‌دهیم اما گاه کوچک‌ترین مسائل را فراموش می‌کنیم.به یاد‌ داشته باشید که برای داشتن یک سفر و پرواز خوب باید قبل از سوار‌شدن به هواپیما آمادگی داشته باشید. رعایت نکات زیر قبل از پرواز می‌تواند سفری بدون دغدغه را برایتان فراهم کند.

 • خواب مناسب: سعی کنید قبل از سفر خواب کافی داشته باشید تا اســترس‌های ناشی از پرواز را کاهش دهید.
 • جمع‌کردن وسایل مورد نیاز: برای داشتن یک سفر خوب نباید همیشه بارهای زیادی را جمع‌آوری کنید، کافی اســت تنها وسایل مورد نیاز خود را برای سفر بسته‌بندی کنید و از ازدیاد بار جلوگیری کنید.
 • تهیه‌ی مدارک مورد‌نیاز: فراموش نکنید که تمامی مدارک قانونی و مورد نیازتان از گذرنامه گرفـــــته تا برگه‌های خروج و … را همراه بردارید تا دچار دردسرات قانونی نشوید.
 • هواشناسی را قبل از سفر بررسی نمایید: برای سفر به یک کشور دیگر حتما قبل از پرواز وضعیت جوی آنجا را بررسی کنید و لباس‌های متناسب با آن جو را همراه خود بردارید.
 • مسیر رفـــــت‌و‌آمد و وسیله‌ی حمل‌و‌نقلی که با آن به فرودگاه می‌روید را بررسی کنید تا بدون تاخیر به آنجا برسید.
 • اگر از داروی خاصی اســتفاده می‌کنید حتما آن را همراه بیاورید: اگر بیماری خاصی دارید که نیاز هست داروی خاصی را مصرف نمایید فراموش نکنید که آنها را حتما همراه خود بیاورید.
 • وسایل الکترونیکی مورد نیازتان مثل لپ تاپ، تلفن همراه، دوربین و … را حتما قبل از سفر کاملا شارژ نمایید.

4eac5056 1eb7 4a99 982b 8192ef0be558 چگونه با دردسرات پروازهای طولانی مقابله کنیم؟

برای گذراندن مدت زمان طولانی که در پرواز خواهید‌ داشت توجه به نکات ساده‌ای می‌تواند مانع اتلاف وقت شما شود و اجازه دهد تا از پرواز لذت ببرید. لازم نیست شما تسلیم این شرایط سخت شوید و زمانتان را به بطالت سپری کنید فقط کافی اســت که با کمک خلاقیت به جدال با آن بروید؛ رعایت نکات زیر حین پرواز می‌تواند راهنمای شما برای داشتن یک پرواز طولانی اما لذت‌بخش باشد.

 • وسایل بازی مثل جورچین همراه خود بیاورید.
 • یک کتاب یا مجله می‌تواند بهترین دوست شما در طی سفر باشد.
 • از وسایل سرگرمی الکترونیکی خود که مجوز اســتفاده در طی پرواز دارند، اســتفاده نمایید.
 • اگر همراه کودکانتان سفر می‌کنید بازی‌های ویدیویی را فراموش نکنید، انجام این بازی‌ها چه با کودکانتان و چه با خدمه‌ی پرواز می تواند هیچان‌انگیز باشد.
 • فراموش نکنید که پوشیدن لباس‌های راحت، سفر راحتی را برای شما به ارمغان می‌آورد.
 • برای جلوگیری از سروصدا‌های مزاحم ناشی از پرواز، گوش‌گیرهای مناسب خود را همراه بیاورید.
 • برای داشتن یک خواب کاملا مناسب و راحت چشم‌بند و گوش‌گیرهایتان را فراموش نکنید.
 • اگر از پتو و بالشت مخصوص هواپیما هنگام خواب اســتفاده نمی‌کنید، فراموش نکنید که این دو را حتما همراه خود بیاورید.
 • سعی کنید صندلی پرواز خود را در انتهای هواپیما رزرو کنید.
 • اگر تنها سفر می‌کنید سعی‌کنید در هواپیما از افرادی که خانوادگی سفر کرده‌اند فاصله بگیرید تا آرامش بیشتری برای اســتراحت داشته باشید.
 • قبل از سفر حتما طریقه‌های کاهش اســترس و اضطراب را انجام دهید.

شما کجارویی های عزیز، برای داشتن یک سفر بدون دغدغه چه پیشنهاداتی دارید؟

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چگونه با دردسرات پروازهای طولانی مقابله کنیم؟ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

1287990 502 خداحافظی تلخ اسطوره های فوتبالی
خداحافظی تلخ اسطوره های فوتبالی
داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته خداحافظی تلخ اسطوره های فوتبالی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

 

در جدول زیر میزان اســتفاده از فطریقهگاه سازهای مختلف را در جهان مشاهده مینمایید .

 

cms مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

 

در ادامه این مطلب ، سرعت فطریقهگاه سازهای مختلف را در بخش های مختلف سایت مقایسه میکنیم .

 

این اطلاعات طبق بررسی ۱۲۰ فطریقهگاه مختلف که از فطریقهگاه سازهای معروف و اپن سورس اســتفاده میکردند و رتبه الکسای جهانی انها زیر ۱ میلیون بوده ، بدست آمده اســت .

این فطریقهگاههای اینترنتی به مدت ۳۰ روز مورد بررسی و تست سرعت قرار گرفـــــته اند .

سرعت صفحات مختلف فطریقهگاه هایی که از مجنتو اســتفاده کرده اند :

Graph Magento 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

 

طبق این بررسی ، مجنتو فطریقهگاه سازی سنگین و کند محسوب میشود .

در صورت اســتفاده از مجنتو برای داشتن سرعتی مناسب تر ، حتما باید از پلاگین های کش و قالبی مناسب و سبک اســتفاده شود

 

سرعت صفحات فطریقهگاههای که از ووکامرس ( WooCommerce ) اســتفاده کرده اند :

 

Graph WooCommerce 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

ووکامرس یکی از افرونه های وردپرس میباشد که به همین دلیل طرفداران زیاد دارد . وجود افزونه های سئو و افزونه های کش و وجود تعداد بسیار زیادی از افزونه های رایگان ، باعث محبوبیت هر چه بیشتر ووکامرس در بین کاربران شده اســت .

طبق این بررسی ، ووکامرس هم سرعت مناسبی نداشته و برای بهبود سرع لود فطریقهگاه خود باید از افزونه های کش اســتفاده نمایید

 

 سرعت لود فطریقهگاه هایی که با پرستاشاپ راه اندازی شده اند :

Graph PrestaShop 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

فطریقهگاه هایی که از فطریقهگاه ساز اپن کارت اســتفاده میکنند :

Graph OpenCart 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

 

فطریقهگاه هایی که از فطریقهگاه ساز شاب فای اســتفاده میکنند:

Graph Shopify 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

فطریقهگاهایی که از دروپال اســتفاده میکنند:

Graph Drupal Commerce 1 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

و برنده نهایی در بین این ۱۲۰ سایت :

 

Screen Shot 2016 09 14 at 22.40 مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها  پرستاشاپ  مجنتو  اپن کارت  ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما

 

 

پی نوشت :

مشخص نیست این بررسی بین کدام سایت ها و بر چه اساسی انجام شده اســت .

عوامل زیادی میتواند در میزان سرعت فطریقهگاه موثر باشد :

کیفیت سرور و هاســت مورد اســتفاده

بهینه بودن عــکــس هـا مورد اســتفاده

بهینه بودن قالب فطریقهگاه

میزان اســتفاده از عــکــس هـا و گرافیک در صفحات فطریقهگاه

اســتفاده از افزونه های کش و ….

در هر صورت طبق تجربه قبلی اســتفاده از فطریقهگاه سازها ، برخلاف نتیجه این بررسی ، شخصا از سرعت لود اپن کارت رضایت بیشتری داشتم ‌:)

 

 

ممنون از این که این خبر را در بخش پزشکی و سلامت توما خواندید
بخش پزشکی مجله توما مطالب زیر رو هم به شما پیشنهاد میکند

نوشته مقایسه سرعت فطریقهگاه سازها – پرستاشاپ – مجنتو – اپن کارت – ووکامرس • سئو،بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه سایت • همراه توما اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

صفحه 30 از 129
»...1020 قبلی 26272829303132333435 بعدی 405060...«