• تاریخ : ۲۶ام خرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : خبری

به «توطئه2030» هم رسيدگي کنيد

رویدادگزاري آريا – روخانومامه بهار: با اعلام مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص سند۲۰۳۰ مشخص انجام گرفت که نخستا اين شورا اين اختيار را داشته هست که در همان ماه‌هاي قبل، از اجراي فرآيندهاي مرتبط با اين سند جلوگيري کند و ثانيا نقد و تذکر رهبر انقلاب بيشتر از آن که متوجه دولت باانجام گرفت به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بازمي‌گردد که اتفاقا اکثريت اعضاي حاضر در آن از منتقدان دولت اعتدال هستند.

مطابق مصوبه اين شوراي فراقوه اي، در حوزه تعلیم اسناد بالادستي موجود کشور ملاک عمل قرار خواهد گرفت و هر نوع سند و يا پيشنهادي که با آن اسناد مغايرت داشته باانجام گرفت غيرقابل اجرا هست. با نگاهي به آن چه مسئولان ذي ربط در دولت در خصوص اين موضوع مي‌گفتند و همينطور تاکيد تعدادباره رئيس جمهور روحاني چه در روزهاي تبليغات انتخاباتي که جرياني خاص سعي در وارونه نمايي حقايق در خصوص سند۲۰۳۰ يونسکو داشت و چه در پس از انتخابات مي‌توان به اين نتيجه رسيد که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص عينا تکرار همان نگاهي هست که روحاني و همراهانش در دولت بر آن پاي مي‌فشردند. رئيس جمهور، معاون نخست، وزير تعلیم و پرورش و. . . بارها بر اين نکته تاکيد کـــرده بودند که اسناد بالادستي موجود در کشور مانند سند تغییر بنيادين تعلیم و پرورش که اجرايي انجام گرفتن آن همواره مورد تاکيد مقامات عالي کشور نيز بوده هست مبناي عمل خواهد بود و هر سند و توصيه‌نامه بين المللي ديگري از جمله سند۲۰۳۰ يونسکو تنها آن زماني معتبر و قابل اجرا هست که مغايرتي با اسناد بالادستي کشور نداشته باانجام گرفت.

نکته جالب توجه آن هست که برخلاف تصور برخي شيوه نامه تعلیمي يونسکو موسوم به سند۲۰۳۰ که پایاني کشورهاي عضو اين نهاد بين المللي آن را پذيرفته‌اند دست دولت‌ها را براي عدم اجراي بخش‌هايي از آن باز گذاشته هست. بر همين اساس وزير تعلیم و پرورش تایم جمهوري اسلامي نيز در جلسه‌اي که با مسئولان يونسکو در اين باره داشت به صآسوده اعلام کـــرد که ايران بخش هايي از اين سند که با فرهنگ بومي و الزامات ديني سازگار نيست را به مرحله اجرا نخواهد رسانيد.

حال و با به پايان رسيدن موج‌سواري‌هاي سياسي – رسانه‌اي بي حاصل بر روي اين موضوع نوبت آن هست که نهادهاي مسئول با همين جديت و سرعت در پي کشف عواملي باشند که رئيس جمهور از آنان با عنوان صحنه گردانان «توطئه ۲۰۳۰» نقل کرد مي‌گويد. حسن روحاني با توجه به مشي ميانه روانه اش کاهش پيش آمده که از واژگاني همچون «توطئه» آن هم براي موضوعي در عرصه سيهست داخلي هستفاده کند، در نتيجه هستفاده از اين تعبير تامل برانگيز هست و مي‌توان از آن نتيجه گرفت که گويا هشدارات در اختيار روحاني در اين زمينه به گونه‌اي هست که رئيس جمهور را به اين نتيجه رسانده هست که سروصداهاي تندروها در ايام انتخابات به بهانه سند۲۰۳۰ نه يک امر طبيعي در رقابت انتخاباتي بلکه «توطئه» بوده هست.

با نگاهي به اسنادي که اخيرا از سوي دولت در خصوص سند جنجالي ۲۰۳۰ يونسکو منتشر انجام گرفته هست مي‌توان به اين نتيجه رسيد که قطعا دست هايي در پشت پرده با وارونه نمايي اين موضوع خواهان ايجاد تنش در کشور بوده اند. تنش و چالشي در دو وجه؛ وجه نخست نشان دادن تصوير تقابل بين مقامات ارانجام گرفت نظام با يکديگر بوده هست که با تدبير رئيس جمهور روحاني کارگر نيفتاد و تعداد روز پيش از تذکر رهبر انقلاب در اين خصوص اجراي فرآيندهاي مرتبط با سند۲۰۳۰ به دليل توصيه رهبري انقلاب با دستور معاون نخست متوقف انجام گرفت و وجه ديگر اين تنش تلاش براي بدنام کـــردن قشر شريف فرهنگي کشور و کهستن اعتماد عمومي به نهادهاي تعلیمي بوده هست.

جريان تندرو با امکانات عظيم مالي و رسانه‌اي خود در روزهاي انتخابات با وارونه نمايي‌هايي در خصوص سند۲۰۳۰ به ميدان آمد تا به خيال خودش راي آقام از آن خود کنند. آنان تصور مي‌کـــردند که آقام ايران فريب «تعداد بلندگو به دست» را که از اين منطقه به آن منطقه، از اين روستا به آن روستا و از اين مسجد و حسينه به آن محفل حوزوي در رفت و آمد بودند را خواهند خورد. اين تصور که سبب آن انجام گرفته بود از بيان هر نوع مطالب دروغ و شرم آوري عليه معلمان زحمتکش کشور هم ابايي نداشته باشند در نهايت با شکست سنگيني روبه‌رو انجام گرفت، به يک دليل و آن اينکه امروزه ديگر نمي‌توان حقايق را از آقام پنهان کـــرد و هر کسي به سادگي مي‌تواند متوجه آن دسته از مطالبي که به اين شکل آشکار کذب و غيرواقعي هست شود و از پذيرش آن‌ها خودداري کند..

به نظر مي‌آيد امروز و پس از پايان بررسي سند۲۰۳۰ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبه اخير اين نهاد، ديگر تایم آن رسيده باانجام گرفت که ارگان‌هاي ذيربط در پي کشف عوامل «توطئه ۲۰۳۰» بوده باشند تا از تکرار چنين رفتارهايي در آينده جلوگيري شود. وعده رئيس جمهور روحاني با آقام اين هست که اين موضوع را تا انتها پيگيري و گزارش آن را به آقام عرضه کند، حال بايد ديد ساير نهادها هم براي اجراي اين وعده حیاتی حسن روحاني به ياري او خواهند شتافت و يا خير؟ آن چه در اين موضوع اهميت دارد اين هست که در صورت معرفي و مجازات آنان که در انتخابات۹۶ اين بداخلاقي را انجام دادند از يکسو همگان از همه جريان‌هاي سياسي متوجه خواهند انجام گرفت که اتهام خانومي‌هاي مرسوم در روزهاي انتخابات چه عواقبي دارد و از طرف ديگر اين برخورد دشوار مي‌تواند از تکرار چنين رفتارهاي غير اخلاقي در آينده جلوگيري کند.

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما